Neden ÜNİKYS

Neden ÜNİKYS

ÜNİKYS

ÜNİKYS Kalite Yönetim Sistemi, kurumda yürütülmekte olan faaliyetlerin planlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirilebilmesi amacıyla tasarlanmış bütünleşik ve sürdürülebilir bir yazılımdır.

AVANTAJLARIMIZ

ÜNİKYS yazılımı ile, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yönelik karar alma süreçlerinde istenilen hedefe ulaşmasına katkı sunması amaçlanmaktadır. Yönetsel süreçlerin tüm düzeylerinde bulunan yöneticilere gerekli bilgiler sağlanmakta ve böylece etkin karar almaları desteklenmektedir. ÜNİKYS yazılımı, yükseköğretimde kalite yaklaşımı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, yazılım aracılığıyla gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler, YÖKAK Kalite ölçülerine ve TSE Kalite Yönetim sistemleri standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Uygulama üzerinde gerçekleştirilen işlemler, 'TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi' ve 'TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi' belgelendirme süreçlerinde etkin rol oynamaktadır.

 • Veri ve Göstergelerin toplanması, Analiz Edilmesi ve Raporlandırılması
 • Stratejik Plan Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • İç Değerlendirme Yönetimi / İç Tetkik ve YGG işlemleri
 • Paydaş Geri Bildirim Yönetimi
 • Risk ve Fırsat Yönetimi
 • Anket İşlemleri Yönetimi
 • Doküman Yönetimi İşlemleri
 • Duyuru İşlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
icon
İzleme Kolaylığı
 • Veri ve Göstergelerin Toplanması, Analiz edilmesi ve raporlanması
 • Stratejik Plan Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
icon
Takip ve Yönetim
 • İç Değerlendirme Yönetimi / İç Tetkik ve YGG işlemleri
 • Eylem Planı Yönetimi
 • İyileştirme Yönetimi
icon
Bilgi Havuzu
 • Risk ve Fırsat Yönetimi
 • Anket İşlemleri Yönetimi
 • Döküman Yönetimi İşlemleri
 • Duyuru İşlemleri

Neden ÜNİKYS ?

Sağlayacağı Katkılar

ÜNİKYS yazılımı, yükseköğretimde kalite yaklaşımı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, yazılım aracılığıyla gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler, YÖKAK Kalite ölçülerine ve TSE Kalite Yönetim sistemleri standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Uygulama üzerinde gerçekleştirilen işlemler, 'TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi' ve 'TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi' belgelendirme süreçlerinde etkin rol oynamaktadır.

Kullanım Avantajı

İzleme Kolaylığı, Takip ve Yönetim, iç Değerlendirme, Bilgi Havuzu, Risk Yönetimi, Eylem Planı Yönetimi, Stratejik Plan Yönetimi, Süreç Yönetimi

Neden Biz ?

ÜNİKYS yazılımı ile, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yönelik karar alma süreçlerinde istenilen hedefe ulaşmasına katkı sunması amaçlanmaktadır. Yönetsel süreçlerin tüm düzeylerinde bulunan yöneticilere gerekli bilgiler sağlanmakta ve böylece etkin karar almaları desteklenmektedir.