MODÜLLERİMİZ

Veri ve Göstergeler modülü, Kalite Yönetim Sistemi altında yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen tüm süreç ve faaliyetlerin performansını takip etmek üzere, kurum içi veya dışından belirlenen veri ve göstergelerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlandırılması ile üst yönetimin karar verme süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Kalite Sorumlusu, Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenip sistemde aktifleştirilen tarihler arasında kendisine açılan ekranlardan Kurumsal Veri Girişi veya Hedef Girişi yapabilir.

Kurumsal Veri Girişi
HEDEF GİRİŞ

Kuruma ait tüm süreçlerin tanımlandığı ve yürütüldüğü menüdür. ÜNİKYS yazılımı ile kurum genelinde süreç yönetimi adına bütünleşik bir yapı sağlanmaktadır. Süreçleri doğru yönetmek için sürekli iyileştirme, öğrenme, yenilikçi ile sürdürülebilir kaliteyi sağlamaktadır.

Süreç Kartları
GÖREV TANIMLARI
Yıllık Eylem Planı

Birimlerde doğrudan (sorumlu olduğu) veya dolaylı olarak (biriminde yürütülen) bir sürece bağlı tüm faaliyetler ile ilişki kurulabilmektedir. Birimler kendileri ile ilişkilendirilmiş faaliyetler üzerinden Düzeltme veya Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler (DİF) oluşturabilmektedir.

DÜZELTMELERİM
Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF)

Geri bildirimler modülü “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”ne uygun olarak tasarlanmıştır.

Geri bildirimler birimlere ulaştığında, gerekli işlemler gerçekleştirilerek geri bildirim tamamlanmaktadır. Bu bağlamda, geri bildirimler ile iyileştirme yönetimi işlemleri ilişkili olarak tasarlanmış ve paydaşların karar alma süreçlerine doğrudan katkı vermesi sağlanmıştır.

• Geri bildirim Oluştur
• Geri bildirim Durumunu Sorgula

Stratejik planda bulunması gereken Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri tanımlanarak birimlerden ve kurum genelinden raporlar alınabilmektedir.

Süreç Faaliyetlerine ait Riskler ve Fırsatlar belirlenerek, süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Risk oluşturulurken Risk Matrisi kullanılarak etki ve olasılık değerlerine göre risk puanı hesaplanmaktadır. Birim tarafından talep edilen düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin tamamlanması ile risk puanlarının düşürülmesi ve riskin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede tüm kurum genelinde süreç yönetimi adına bütünleşik bir yapı sağlanmaktadır.

Süreçlerin bir parçası olarak, kurum içinde düzenlenen Anket İşlemleri bu menü altından yürütülmektedir.

Kurumda kullanılan tüm dokümanların yer aldığı menü olan Doküman Yönetimi, kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olarak tüm dokümanların standart kodu, revizyon numarası vb. işlemlerinin takibi sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Sistem üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için Duyurular menüsü kullanılır.

Raporlar sistem üzerinde kaydedilen verilerden oluşturulmaktadır. Listelenen rapor kartlarından "Verileri Göster" butonuna tıklayarak değerlerle ilgili detaylar görüntülenebilir. Sözkonusu değerler pdf veya excel olarak indirilebilir.